Awaria programu Teams

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, 27 listopada 2020 r.,
tj. piątek w godzinach popołudniowych wystąpiła awaria techniczna programu Teams. Trwają prace w celu jej usunięcia. Jednak może się zdarzyć, że poniedziałkowe lekcje nie będą mogły odbyć się z wykorzystaniem ww. programu. Wówczas nauczyciele wykorzystają dziennik elektroniczny i za jego pomocą prześlą uczniom omówienie zagadnień tematycznych, karty pracy, zadania do wykonania i inne. Proszę wszystkich o wyrozumiałość i zachowanie spokoju, wicedyrektor Ewa Sempławska

Dzień Jeża

          Każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu najeżyć. Ale nie tylko najeżanie-niektórych również fryzura- łączy nas z jeżami. Te niezbyt duże kolczaste ssaki owadożerne często żyją w okolicy siedzib ludzkich, pomagają w zwalczaniu szkodników i są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych dzikich zwierząt żyjących w Polsce. W rzeczywistości jeże są gatunkiem zagrożonym i bez odpowiedniej ochrony w ciągu kilkunastu lat wyginą.
          Jeże nawet nie wiedzą, że mają swoje święto. Nie wiedzą, że 10 listopada obchodzimy „Dzień Jeża”, bo wtedy śpią już zwinięte w ciasny kłębuszek w swoim gnieździe z liści i trawy, ukrytym wśród gałęzi na ziemi. Ale my oczywiście pamiętamy o nich. Aby uczcić ich święto, w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczny, którego bohaterem był kolczasty zwierz. Prace konkursowe zostały wykonane bardzo pomysłowo i oryginalnie z różnorodnych materiałów. Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że wszyscy autorzy prac są ZWYCIĘZCAMI i otrzymają dyplomy.   

Dziękujemy i gratulujemy!                                

                                                      Mały Samorząd Uczniowski

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac.                               

Podsumowanie działań przeprowadzonych w szkole w ramach projektu ,,Tydzień z Tolerancją w tle…”

Równi w różnorodności? Tak, to jest możliwe, jeśli tylko będziemy tolerancyjni.

          16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Z tej okazji w dniach od 16 do 20 listopada 2020r. w naszej szkole realizowaliśmy różne działania, które promowały postawę tolerancji i szacunku do każdego człowieka i jego poglądów. Celem tych działań było między innymi kształtowanie postawy akceptacji dla osób, które różnią się od innych wyglądem , kolorem skóry czy wyznawaną religią. Mówią o tym prace uczniów. Widać w nich zrozumienie dla „inności”. Mamy nadzieję , że w dorosłym życiu -już jako absolwenci- nie będą nikogo poniżać, dyskryminować.  Będą pamiętać, iż wszyscy jesteśmy inni, ale nigdy  gorsi. Po prostu różni i równi.

              Zapraszamy do obejrzenia i przeczytania prac uczniów, które są efektem zajęć prowadzonych w ramach projektu „Tydzień z Tolerancją w tle ”.

Wystawa prac plastycznych 
  ,,Uczę się w tolerancyjnej szkole”

KLASA 1 C

KLASA 1 E

KLASA 3 B

KLASA 4 A

KLASA 4 B

KLASA 4 C

KLASA 4 D

KLASA 5 A

KLASA 5 B

KLASA 6 A

KLASA 6 B

KLASA 6 C

KLASA 6 D

KLASA 6 E

KLASA 6 F

KLASA 7 A

KLASA 7 B

KLASA 7 C

KLASA 7 D

KLASA 7 E

Logo ,,Nie dla dyskryminacji” 

KLASA 7 C

Wyróżnione prezentacje multimedialne
,,Tolerancyjna Dwójka”

Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię. 


Oto harmonogram działań, które zostaną zrealizowane przez szkolną społeczność w dniach od 16 do 20 listopada 2020 roku.

,,O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”.
                                                              (Leszek Kołakowski)

Tytuł projektu: Tydzień z Tolerancją w tle…

Data realizacji: 16 – 20 listopada 2020 r.

Realizatorzy: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – VIII, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze

Cele:

 kreowanie postaw tolerancji,

–  zapobieganie dyskryminacji,

–  przeciwdziałanie stereotypom  i uprzedzeniom,

–  kształtowanie postawy akceptacji dla osób, które różnią się od innych wyglądem, zachowaniem,

   wyznawaną religią czy kolorem skóry,

–  zwiększenie świadomości uczniów na temat praw człowieka.

Tryb pracy szkoły :  

– klasy I – VIII –  nauczanie zdalne, 

– oddział przedszkolny – nauczanie stacjonarne w reżimie sanitarnym

16 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,T” jak Tolerancja

1. Akcja informacyjna w szkole na temat tolerancji i braku jej przestrzegania:

– gazetki tematyczne  mówiące o potrzebie otwartości i tolerancji, konieczności  

przeciwdziałania dyskryminacji, o prawach człowieka, wzajemnej życzliwości i działaniach     

zapobiegających wykluczeniu (bibliotekarze, wychowawcy świetlicy).

2. Odczytanie Apelu Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza                            

(uczniowie klas IV – VIII, nauczyciele poloniści).

3. Napisanie, w formie dowolnej wypowiedzi pisemnej, tekstu na temat ,,Tolerancja w dzisiejszym społeczeństwie” (uczniowie klas  VII – VIII, nauczyciele  poloniści),

4. Stworzenie przepisu na człowieka tolerancyjnego (uczniowie klas VI, nauczyciele poloniści),

5. Napisanie swobodnego tekstu ,,Tolerancja widziana moimi oczyma” (uczniowie klas III – V,  nauczyciele poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej),

6. Wykonanie pracy plastycznej ,,Tolerancyjny maluch” (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy, uczniowie klas I – II, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej).

17 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,Dwójka” miejscem tolerancji

1. Przeprowadzenie onlinowego konkursu plastycznego  ,,Uczę się w tolerancyjnej szkole” (uczniowie klas I – V – wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele plastyki).

2. Przeprowadzenie   onlinowego konkursu na prezentację multimedialną ,,Tolerancyjna Dwójka” (uczniowie klas VI – VIII – nauczyciele informatyki).

3. Przygotowanie poradnika ,,Jak mówić o tolerancji”? (szkolni pedagodzy, umieszczenie dokumentu w zakładce ,,Zdalni pedagodzy”),

4. Przeprowadzenie zajęć pt.,,Każdy z nas jest wyjątkowy” (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy).

5. Przeprowadzenie zajęć na temat: Wartość człowieka mierzy się tolerancją (uczniowie  klas VIII – Wiedza o społeczeństwie)

   18 listopada 2020 r.

  Hasło dnia: ,,Różni – nie  znaczy nierówni”

1. Przygotowanie katalogu najlepszych książek  dla dzieci i młodzieży mówiących o tolerancji  i odmienności (bibliotekarze, umieszczenie wykazu w zakładce ,,Zdalna biblioteka”).

2. Zaprojektowanie logo ,,Nie dla dyskryminacji” (uczniowie klas III – VI, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele techniki).

3. Poranek z ciekawą książką ,,Jedno oko na Maroko” – autor Tomasz Kwaśniewski (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy, uczniowie klas I –  II, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej).

19 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,Tolerancja we wszystkich osobach gramatycznych 
i niegramatycznych”

1. Filmowy poranek ,,Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” – You Yube (uczniowie klas II – V,  wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści).

2. Stworzenie savoir vivre dla osoby tolerancyjnej (uczniowie klas VI – VII,  nauczyciele poloniści).

3. Słuchanie i śpiewanie utworów muzycznych o tolerancji (klasy IV – VI, nauczyciel muzyki).

4. ,,Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna” – panel dyskusyjny (uczniowie  klas  VIII – Edukacja  dla bezpieczeństwa).

5. ,,Oblicza tolerancji” – tworzenie mapy mentalnej (uczniowie klas IV – VIII – Wychowanie  do życia w rodzinie).

   20 listopada 2020 r.

   Hasło dnia: ,,Z Tolerancją na Ty”

1. Podsumowanie działań  przeprowadzonych w szkole w ramach projektu ,,Tydzień   z Tolerancją w tle…”

przygotowanie spotu na stronę szkoły ( polonista, informatyk),

– wystawa prac plastycznych ( Galeria internetowa – nauczyciel plastyki),

– wyróżnienie prezentacji multimedialnych (umieszczenie na stronie szkoły jednej najciekawszej, informatycy),

– wyróżnienie logo (wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele techniki, informatycy).

2. Omówienie zrealizowanych działań na godzinach wychowawczych (uczniowie klas IV – VIII, wychowawcy klas – 23 – 27 listopada 2020 r.).

                                                                                wicedyrektor Ewa Sempławska

Patriotyzm- oznacza umiłowanie tego, co ojczyste

   Czy znacie daty rozbiorów, powstań narodowych? Czy wiecie kim był Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, Jacek Kuroń czy Lech Wałęsa? Czy, słyszeliście o pokoleniu Kolumbów i Żołnierzach Wyklętych? Dla nich wolność, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny nie były pustymi hasłami, ale stanowiły treść ich życia i działania. Dla nich odzyskanie niepodległości po 123. latach niewoli było wydarzeniem, które dyktowało poczynania i kształtowało ich postawę życiową i patriotyczną.

  Czy miłość do narodu dyktuje nam potrzebę poznania jego historii i kultury? Czy cechuje nas troska o los narodu i Ojczyzny? Czy zdajemy sobie sprawę, czym jest dla nas i naszej Ojczyzny wolność?

  11 listopada to czas głębokiej refleksji, ogromnej dumy i radości.  To symbol walki o wolność, miłości Ojczyzny, wiary i zwycięstwa. Całemu światu opowiadamy z dumą o pięknej i wolnej Polsce- o jej losach i bohaterach.

 Z powodu ograniczonego charakteru tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zamiast uroczystości szkolnej, przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny zatytułowany “Patriotyzm-oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”. Jest dla nas próbą wirtualnego włączenia się w celebrację naszego najważniejszego narodowego święta. W ten sposób chcemy uczcić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i oddać hołd bohaterom, którzy oddając własne życie za wolność narodu zostawili nam prawdziwe świadectwo miłości do Ojczyzny.

                                                            Organizatorzy:

                                                                                         p.  Joanna Świeczkowska

                                                                                         p.  Anna Kuczyńska

                                                                                         p. Joanna Milewska

Dziękujemy: zespołowi wokalnemu z klasy 6e  (Hubertowi Andrzejewskiemu, Franciszkowi Góreckiemu, Zuzannie Jurczak, Lenie Kawczyńskiej, Katarzynie Kruszczak, Krzysztofowi Krzemińskiemu, Ninie Kwiatkowskiej, Weronice Łuczak, Natalii Procelewskiej, Alicji Szymańskiej, Annie Musialik)- za uświetnienie wspaniałym występem części artystycznej naszego programu.

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt. “Patriotyzm-oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”…

„Szkoła do hymnu” 2020 – bierzemy udział!

Dla upamiętnienia 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, włączyliśmy się po raz kolejny do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.

 10 listopada o godzinie 11:11 uczniowie klas I-VIII wraz z nauczycielami, wykorzystując aplikację MS Teams, wspólnie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Godnie reprezentowały naszą szkołę dzieci z oddziału przedszkolnego, które uroczyście zaśpiewały hymn w swojej sali lekcyjnej.

 Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

 Zachęcamy do zapoznania się z ulotką „Szanuj, kochaj, chroń” przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która w syntetyczny sposób opisuje prawidłowe sposoby prezentowania flagi i innych symboli narodowych. Broszura wskazuje również, jaką postawę przyjąć w czasie śpiewania hymnu, a także wymienia najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania „Mazurka Dąbrowskiego”.