Aktualizacja procedur związanych z funkcjonowaniem szkoły w dniach od 18 do 31 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w związku ze wznowieniem edukacji stacjonarnej w klasach I – III w reżimie sanitarnym zostały zaktualizowane, w oparciu o wytyczne MEiN, MZ, GIS z dnia 11 stycznia 2021 r., procedury dotyczące organizacji pracy szkoły.  Znajdują się one w zakładce dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie na co dzień.

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.

Komunikat

              Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci  w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć : kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego  na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu  z  innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 202 l r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy faktury w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji                         i Modernizacji Rolnictwa.

ŚWIĄTECZNE SKRZATY

         Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres  pełen  wzruszeń, wspomnień, ciepła rodzinnego.

         Uczniowie z klasy I c i I e wykonali świąteczne skrzaty ze skarpet. Kto by pomyślał, że wystarczy skarpeta, ryż, włóczka i trochę wyobraźni, by stworzyć coś z niczego. Wszystkie skrzaty są przepiękne, a dzieci pokazały swoją kreatywność i kunszt artystyczny.

         Cudowne skrzaty wprowadziły wszystkich w radosny bożonarodzeniowy nastrój.

Zapraszamy do galerii.

Doskonalenie kultury bycia, czyli savoir – vivre

         Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy zachowania, np. przy stole, w sklepie, w kinie, autobusie powinny być wpajane od dzieciństwa.  Także życzliwość dla innych, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi od najmłodszych lat. Warto znać  i przestrzegać zasad dobrego wychowania. Są one podstawą właściwych relacji międzyludzkich w codziennym życiu. W klasie I c odbyły się zajęcia poświęcone savoir – vivre. Uczniowie mieli okazję przybliżyć sobie ten temat oraz wykonać piękne prace w programie Power Point, ukazujące znane im zasady kultury bycia.

Zapraszamy do galerii.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, informuję, że przerwa świąteczna przypada na 23 grudnia  – 3 stycznia 2021 roku. Natomiast od 4 do 15 stycznia 2021 roku trwają ferie zimowe. Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły, bo na niej pojawi się  informacja dotycząca formy nauczania od 18 stycznia 2021 roku.

wicedyrektor Ewa Sempławska