Popołudnie w bibliotece

25 listopada 2021 roku uczniowie klasy 2d pod opieką p. Barbary Wieczorek zostali zaproszeni przez  pp. Iwonę Palińską- Kacprowicz i Łukasza Rutkowskiego do biblioteki. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom  tradycji i zwyczajów ludowych naszych przodków, integrowanie uczniów klasy, zapewnienie im relaksu psychicznego oraz popularyzację aktywnego spędzania czasu wolnego w bibliotece.

Podczas „Popołudnia w bibliotece” uczniowie lali wosk, a następnie odgadywali, co się kryje za  powstałymi kształtami. Z uwagą słuchali   o ludowych tradycjach wróżb i przepowiedniach  w dawnej Polsce, losowali nazwy dawnych zawodów i odgadywali rodzaje wykonywanych prac, rozwiązywali zagadki z kolorowych kart i liczb oczek kostek do gry. Uczestnicy chętnie opowiadali o swoich marzeniach i o tym, kim chcieliby zostać w przyszłości. Czas spotkania umilił dzieciom słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Uczniowie mogli dowiedzieć się, skąd wzięła się nazwa ciastek- katarzynek. Po obejrzeniu piernikowej legendy „O Piekarzu i jego córce Katarzynie” wysłuchali piosenki o przyjaźni i tańczyli.

         Czas spędzony w bibliotece minął w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy uczniowie dobrze się bawili, a przy okazji poszerzyli swoją wiedzę.

Zapraszamy do galerii…

OSZCZĘDZAJMY Z SKO

SKO PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce program edukacji finansowej, dedykowany uczniom w wieku 5- 13 lat. Zachęcamy naszych uczniów do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Uczenia się gospodarności, wytrwałości i zaradności.

Aby przystąpić do SKO należy:
a. wypełnić otrzymane oświadczenie (wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie), które zainteresowani uczniowie mogą pobrać w bibliotece,
b. dostarczyć oświadczenie do opiekuna SKO w szkole ( Łukasz Rutkowski, sala 106 –biblioteka),
c. resztą formalności zajmuje się opiekun SKO w szkole, który przekazuje oświadczenia do banku, a po otrzymaniu informacji zwrotnej powiadamia ucznia oraz rodzica o założeniu konta, przekazuje dokumenty i szczegółowe informacje dotyczące zasad oszczędzania,
d. uczeń ,będący członkiem SKO, otrzymuje numer klienta, hasło do pierwszego logowania  w serwisie www.sko.pkobp.pl oraz książeczkę SKO,
e. wpłat można dokonywać u opiekuna SKO lub przez rodziców (przelewy internetowe),
f. możliwość wpłat i wypłat gotówkowych u opiekuna SKO w szkole (do kwoty 50 zł).

SKO Konto dla Ucznia:
a. bezpłatne- założenie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi opłatami,
b. bezpieczne- możliwość wypłaty z konta jedynie przez rodziców,
c. oprocentowanie zmienne 0,3% w skali roku do kwoty 2500 zł i 0,1% od nadwyżki ponad 2500 zł,
d. tygodniowa kapitalizacja odsetek.

Dostęp dla Rodzica do SKO Konta dla Ucznia: wystarczy dyspozycja w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego (o ile Rodzic posiada konto w PKO Banku Polskim z dostępem do iPKO).

BohaterOn – PAMIĘTAMY

Listopad upłynął uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 we Włocławku  pod hasłem: BohaterOn – PAMIĘTAMY.

Uczniowie klas 7 uczestniczyli w projekcji dwóch filmów: „Niezwyciężeni” i  „Co za historia. Powstanie warszawskie”. Klasy: 7a,7b,7c przygotowały plakaty i infografiki na temat powstania warszawskiego. Zgodnie ze scenariuszem lekcji każda grupa zajęła się poszczególnymi zagadnieniami. Uczniowie poznali historię powstania i powstańców, zobaczyli i zrozumieli, jak wyglądało życie codzienne w okupowanej Warszawie. Klasa 7b podczas wykonywania swoich prac wysłuchała piosenek z powstania i koncertu: „Warszawiacy śpiewają”, a klasa 7a przybrała patriotyczne barwy i głośnym okrzykiem: „Chwała i cześć BOHATEROM – PAMIĘTAMY” podziękowała POWSTAŃCOM za ich trud i walkę. Dodatkowo chętne osoby z klas 4, 7 i 8 przygotowały kartki dla Powstańców, składając im najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Uwieńczeniem działań Szkoły było zapalenie przez koordynatora projektu p. Karolinę Malkowską- Kiełpińską znicza pamięci na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Zapraszamy do galerii

Prawa człowieka

     Ignorantia iuroks nocet (z łac. nieznajomość prawa szkodzi)- w myśl tej teorii ósmoklasiści zrealizowali projekt edukacyjny, dotyczący praw człowieka. Uczniowie pracowali nad wieloma zagadnieniami, poznali historię praw człowieka, rozpracowali katalog praw i porównali go z artykułami zamieszczonymi w Konstytucji RP z 1997 roku i Statutem Szkoły. Dowiedzieli się, w jaki sposób prawo traktuje nieletnich, jakie niebezpieczeństwa czekają młodych ludzi we współczesnym świecie i na jaką ochronę mogą liczyć. Efektem końcowym pracy uczniów stały się infografiki, które posłużyły nie tylko ósmoklasistom, ale stały się powszechną informacją dla wszystkich dzieci, uczących się w naszej Szkole. Brawo dla inicjatywy klas ósmych!

Zapraszamy do galerii…

     Kacper Klimek, uczeń klasy III d, której wychowawczynią jest p. Iwona Dziedzic – Kolatorska został laureatem konkursu plastycznego, organizowanego  przez Klub ,,Łęg” Centrum Kultury Browar B. Tematem pracy było: ,,Złota jesień w parku”. Dzieci miały wykorzystać technikę pasteli olejnych. Praca Kacpra spotkała się z uznaniem jury, czego wyrazem jest zajęcie przez chłopca  I  miejsca. Praca ucznia była jedną z trzystu sześciu prac, biorących udział w konkursie. Ponadto Kacper został laureatem w konkursie plastycznym: ,,Moja Polska Niepodległa w 2050”,organizowanym przez Koło Powiatowe Włocławek Polska 2050. Mały artysta zajął także I miejsce.

Gratulujemy Kacprowi i życzymy dalszych sukcesów!

Komunikat związany z zebraniami

Szanowni Rodzice ze względu na wzrost osób zakażonych i rozprzestrzeniającą się pandemię najbliższe zebrania z wychowawcami klas odbędą się w tym tygodniu zdalnie poprzez platformę Teams. Termin i godzina zostanie przekazana przez wychowawcę poprzez dziennik .