Wybory do Samorządu Uczniowskiego

16 września 2021 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po przeliczeniu głosów wyłoniono Samorząd Uczniowski w składzie: Sebastian Sikora – Przysiecki, Amelia Stasiak, Roksana Stejke, Alan Chrzanowski, Oliwia Mikicka, Natalia Procelewska, Adam Przyborowski – Michajłów, Zuzanna Pietrosiuk, Lena Górecka, Martyna Stępień.

       Gratulujemy i zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 20 września 2021r. o godz. 11.45 w bibliotece szkolnej.

Bieg FairPlay PKOl

7 września 2021 roku obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich    Olimpijczyków Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony w 2020 roku przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). To inicjatywa, mająca na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu.  Uczniowie klasy 2c i 7a brali udział w specjalnej lekcji prowadzonej przez panią Barbarę Woźniak.
          Natomiast 10 września 2021 roku odbył się Bieg FairPlay PKOl przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. W biegu, którego celem nie było zwycięstwo, a dobra zabawa wystartowało 41 uczniów. Po wysłuchaniu przysięgi sportowca, sygnał do startu dała pani Dyrektor Magdalena Lewandowska.
        Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcja została  zapoczątkowana w 2012 r. przez ówczesnego prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.          

W minionych latach  w ramach tej akcji Polacy czytali m.in. Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (2012), Quo vadis Henryka Sienkiewicza (2016), Przedwiośnie Stefana Żeromskiego (2018), Balladynę  Juliusza Słowackiego (2020).

         Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania, spotykaliśmy się, aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Już w piątek, 3 września 2021 roku nasi siódmo- i ósmoklasiści na lekcjach języka polskiego samodzielnie opracowywali krótką biografię autorki, a także czytali fragmenty dramatu lub poznawali fragmenty słuchowiska radiowego powstałego na podstawie dzieła Gabrieli Zapolskiej. W sobotę, 4 września 2021 roku grupa uczniów z klasy 7 e pod opieką p. Iwony Palińskiej- Kacprowicz  uczestniczyła w niezwykłym przedstawieniu. O godz. 13.00  na Placu Wolności bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej zainscenizowali scenę V aktu I. W rolę Gabrieli Zapolskiej wcieliła się Pani Prezydent Domicela Kopaczewska. Tego samego dnia nauczyciele mogli podziwiać w Teatrze Impresaryjnym spektakl przygotowany przez Teatr Ludzi Upartych.

Zapraszamy do galerii.

Od poniedziałku, 6 września działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów oraz prawników. Wsparcie można otrzymać także za pośrednictwem kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl. Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Witaj szkoło!

 W dniu 1 września br. odbyła się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2021/ 2022. Ze względu na zachowanie zasad reżimu sanitarnego, klasy pierwsze, a później czwarte spotkały się z Dyrekcją, z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w tych klasach, na sali gimnastycznej. Pozostałe klasy- z wychowawcami wg harmonogramu w swoich salach lekcyjnych.

 Podczas oficjalnej części uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor Magdaleny Lewandowskiej.  Kierując szczególnie ciepłe słowa w kierunku uczniów i ich rodziców, przedstawiła kadrę kierowniczą, wychowawców i nauczycieli. Omówiła najważniejsze informacje związane z organizacją roku szkolnego. Życzyła uczniom, aby czas spędzony w naszej szkole spełnił ich oczekiwania, przyniósł im wiele radości i optymizmu. Zachęcała ich do wytężonej nauki, realizacji marzeń, rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Kierując życzenia do nauczycieli, życzyła, aby nowy rok szkolny i zdobyte doświadczenie zawodowe procentowało w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a wszelkie osiągnięcia i sukcesy przynosiły satysfakcję oraz chęć dalszego angażowania się na rzecz szkoły.

 Uroczystość uświetnił krótki program artystyczny. Nasi wspaniali siódmoklasiści z przymrużeniem oka i z dużą dawką humoru przywitali pierwszoklasistów i czwartoklasistów, przedstawiając im własną wizję szkoły.

Zajęcia lekcyjne trwają 10 minut, a przerwy 45…. Przerywamy sprawdzian z powodu wysokiego wskaźniku stresu ucznia…. Dla wzorowych uczniów przygotowano liczne nagrody m.in. tygodniowy pobyt w Ciechocinku i darmową kolekcję lektur szkolnych… Codziennie każdy uczeń może wybierać lekcje, w których chce uczestniczyć… Na lekcjach wychowania fizycznego zostają wprowadzone nowe rodzaje ćwiczeń: zjeżdżanie po poręczy z przeszkodami, wspinaczka po rynnie na dach szkoły… 

W przypadku słonecznej pogody, rok szkolny zostaje skrócony i zakończy się w pierwszym dniu wiosny …   😊

(fragment relacji dziennikarskiej przygotowanej przez Amelię Góral, Aleksandra Krawczuka- 7a, Oliwię Wachowską- 7d, Natalię Grabowską, Michała Strzelewicza i Bartosza Wiśniewskiego- 7f)

Dziękujemy:

  • Pani Ewie Małeckiej za prowadzenie uroczystości,
  • chórowi Prestissimo pod batutą Pani Anny Kuczyńskiej,
  • recytatorom z klas: 7a, 7d i 7f,
  • Pani Joannie Świeczkowej i Pani Kamili Klejbach za opiekę artystyczną,
  • Pani Agnieszce Traczyk, Pani Barbarze Wieczorek i Panu Reroniowi za przygotowanie scenografii,
  • Pani Barbarze Woźniak i Panu Łukaszowi Rutkowskiemu za sporządzenie dokumentacji filmowo- fotograficznej,
  • Panu Piotrowi Olszewskiemu za opiekę nad pocztem sztandarowym,
  • Panu Włodzimierzowi Bandachowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego,
  • Paniom wicedyrektor: Małgorzacie Gabryjelskiej i Małgorzacie Pinkowskiej za koordynowanie przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii…

STYPENDIUM SZKOLNE

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w terminie od 1.09.2021r. do 15.09.2021r. w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, pokój 3A (parter bud. B). Można również wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów wrzucać do urny w holu Urzędu
lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem „stypendium szkolne”.

Kompletny wniosek to: 

– wniosek uzupełniony przez wnioskodawcę z poświadczeniem dochodu przez pracownika MOPR we Włocławku oraz poświadczeniem status ucznia przez pedagoga szkolnego;

– informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych;

– zaświadczenia o dochodach netto uzyskanych z pracy za miesiąc sierpień 2021;

– kopia dokumentu z PUP i oświadczenie o pracy dorywczej, jeśli rodzic jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy;

– wykaz faktur wraz z oryginalnymi fakturami (formularz ten można dostarczyć
w późniejszym terminie).

Uzupełniony wniosek w celu uzyskania poświadczenia, że dziecko uczęszcza
do szkoły należy wrzucać do pudełka znajdującego się przy dyżurce (wejście do szkoły
od ul. Żytniej). Wniosek 
będzie do odbioru następnego dnia u osoby dyżurującej przy wejściu głównym do szkoły.

Informator nt. zasad przydzielania stypendium szkolnego znajduje się w załącznikach
na stronie szkoły. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – dochód 528 zł netto 
na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpniu 2021 r.

Dochód uzyskiwany ze świadczeń MOPR lub też poświadczenie braku tego typu dochodów jest konieczne na wniosku o stypendium szkolne. Ze względu na wydłużony czas obsługi dokumentów  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10
we Włocławku prosimy wnioskodawców o szczególne zwrócenie uwagi na terminy składania wniosków.

Sugerowany termin składania wniosków w MOPR do 7 września 2021r.  

Wnioski wraz z załącznikami będą dostępne w szkole w dyżurce przy wejściu głównym. Można je również pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta https://bip.um.wlocl.pl/pomoc-materialna-dla-uczniow-stypendia-i-zasilki-szkolne/  

Wszelkich informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog pod nr telefonu 54 2338163.