14 marca – Dzień Liczby Pi

„Podziwu godna liczba Pi” ma  licznych wielbicieli. Jako jedyna liczba ma swoje święto, które jest szczególnie popularne w kręgach akademickich i szkolnych w USA. Datę 14 marca wybrano nieprzypadkowo. W notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżoną wartością liczby Pi.

Dzień Liczby Pi obchodziliśmy również  w naszej szkole. W poniedziałek,14 marca 2022 r. na lekcjach matematyki w klasach 7-8 uczniowie mierzyli obwód koła przedmiotów posiadających w swojej budowie koło (okrąg). Były to zakrętki do słoików, kubki, podstawki pod doniczki, pokrywki na garnki, zegary itp. Za pomocą linijki mierzyli średnicę tych przedmiotów, a następnie korzystając z kalkulatorów dzielili zmierzony obwód koła przez średnicę, otrzymując przybliżoną wartość liczby Pi.

Wszyscy byli zadowoleni z zajęć, które przebiegały w przyjaznej atmosferze.