14 października 2020 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, informuję, że zgodnie z art. 74 (Dz. U. z dnia 14 października 2019 r. – Karta Nauczyciela) dzień 14 października każdego roku jest wolny od zajęć dydaktycznych. Szkoła realizuje zajęcia opiekuńcze, czyli pracuje świetlica.Tego dnia nie ma obiadów.