Przypominamy, że do 15 października 2015 r. rodzice uczniów klas VI mogą składać wniosek do dyrektora szkoły o dostosowanie warunków na sprawdzianie.

Wniosek znajduje się w zakładce -Dla rodziców/Druki do pobrania.

Wszelkie informacje o sprawdzianie kl. VI w roku 2015/2016 umieszczone są w zakładce – Dla uczniów/ Sprawdzian w kl. VI.