Zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek

Uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek. W sali ćwiczeń dzieci obejrzały prezentacje multimedialne dotyczące roślin i zwierząt leśnych oraz wykonywały karty pracy. W sali ekspozycyjnej obejrzały ekspozycje na temat rezerwatów i pomników przyrody, gatunków objętych ochroną, ekosystemów leśnych. Każda z tych ekspozycji była wyczerpującą składnicą informacji o prawach przyrody, pracy leśnika oraz terenu otaczającego miasto Włocławek objętego ochroną.