Day: 4 października 2021

Spotkanie z przedstawicielami fundacji Stomalife

Klasa 1d wraz z wychowawczynią p. Kamilą Klejbach gościła przedstawicielki fundacji STOMAlife. Celem spotkania była edukacja uczniów na temat stomii oraz problemów osób z wyłonioną stomią, a także budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików. Uczniowie otrzymali książki, które będą mogli przeczytać wspólnie z rodzicami, a także słodkie upominki.

Centrum Edukacji Ekologicznej

Uczniowie klas I-III oraz V-VII  uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej nt. „Proste rady na odpady”.  Ich celem jest przedstawienie różnych sposobów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi dla środowiska oraz wskazanie działań służących zmniejszeniu ich liczby. W trakcie zajęć uczniowie zwiedzają Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik może wykonać  torbę na zakupy wielorazowego użytku.

30 września 2021r. –klasa V b

1 października 2021r. –klasa V d

1 października 2021r. – klasa I d

5 października 2021r. – klasa 6a

5 października 2021r. – klasa 3a

8 października 2021r. – klasa 6b

11 października 2021 r. -klasa VII a

12 października 2021r. – klasa 2d

19 października 2021r. – klasa 2e