Day: 23 maja 2023

Egzamin teoretyczny

Klasy 4

Egzamin na kartę rowerową w klasach 4 odbędzie się na lekcjach techniki w 2 terminach:

1 termin w tygodniu  29.05. – 2.06.2023

2 termin (poprawkowy) w tygodniu  5–9.06. 20223

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ukończenie 10 lat do dnia 28.05.2023r.

Klasy 5-8 i czwartoklasiści którzy nie mogli napisać na lekcji:

1 termin – 31.05.2023 godzina 14.30 sala 202

2 termin (poprawkowy) – 7.06.2023 godzina 15.20 sala 202

Uczniów  klas 5 – 8 prosimy o pobranie z sekretariatu druku zgody rodziców, który jest obowiązkowym warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin praktyczny

Dla uczniów, którzy zdali test teoretyczny:

14.06.2023r. godzina 16.00  boisko szkolne

Zdający przyprowadza ! sprawny rower, na którym będzie zdawał egzamin oraz obowiązkowo kask.
Musi być pod opieką  osoby dorosłej, co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.