Month: kwiecień 2024

W czwartek, 25.04.2024r. uczniowie klasa 2d odwiedzili Castoramę. Podczas zwiedzania  sklepu  dowiedzieli się wielu ciekawostek o materiałach, akcesoriach ogrodowych czy o pracy w tym markecie. Najbardziej uczniowie zadowoleni  byli z możliwości uczestniczenia w warsztatach z majsterkowania. Dzieci otrzymały fartuszki, deski, gwoździe, wełnę, młoteczki itd. i wykonywały samodzielnie pracę techniczną związaną ze sztukaterią. Uczniowie pierwszy raz mieli możliwość używać narzędzi majsterkowicza. Warsztaty dały całej klasie wiele radości i na koniec -oprócz swojego dzieła- zabrały do domu także upominki. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku informuje, że od 6 maja 2024 r. rozpoczynają się zapisy
dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnie (w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). Druki zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie Szkoły.

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (informacje można także uzyskać  w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego i przyjęć innym trybem wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
30.04.2024 08:0030.06.2024 15:00Publikacja oferty
06.05.2024 08:0021.05.2024 15:00Rejestracja kandydatów
03.06.2024 09:0003.06.2024 10:00Publikacja list zakwalifikowanych
03.06.2024 10:0112.06.2024 15:00Potwierdzanie woli
14.06.2024 12:0018.06.2024 15:00Publikacja list przyjętych

od 6 do 21 maja 2024 r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas I ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu danej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

od 28 do 29 maja 2024 r.
Weryfikacja wniosków  i dokumentów.

3 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 3 do 12 czerwca 2024 r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.

14 czerwca 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:
od 26 czerwca do 10 lipca 2024 r.

1.Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
2.Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas I ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu danej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów-od 15 lipca do 16 lipca 2024 r.
3.Weryfikacja wniosków i dokumentów –17 lipca 2024 r.
4.Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji –od 18 do 19 lipca 2024 r.
5. Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole-22 lipca 2024 r.
6.Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Zarządzenie Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Dokumenty do pobrania:

  1. PORADNIK DLARODZICA/OPIEKUNA
  2. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
  3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
  4. Oświadczenie o miejscu zatrudnienia
  5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby wspierającej rodziców w opiece nad kandydatem
  6.  Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej
  7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieścić podpisy obojga rodziców.

Spotkanie z Temidą

W czwartek, 25 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy 7a wraz  z Pedagogiem odwiedzili Sąd Rejonowy we Włocławku. W trakcie spotkania nasi uczniowie mogli dowiedzieć się m.in., jak wygląda codzienna praca sędziego, jaką drogę trzeba przebyć, by zostać sędzią oraz jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości  w Polsce.  Sędziowie Sądu Rejonowego przedstawili, jak przebiega droga prowadzenia spraw sądowych. Uczestnictwo w tym nietypowym spotkaniu było również doskonała okazją dla uczniów  do uzyskania wiedzy dotyczącej reguł i norm zachowania się wobec sędziego niezależnie od tego, w jakim charakterze idziemy do sądu -jako świadek, pozwany, czy powód.

Młodzież miała okazję być w sali rozpraw. Mogli również zasiąść za stołem sędziowski, na ławach oskarżonego czy obrońców, przymierzyć togę sędziowską. Uczniowie klasy 7a przeprowadzili rozprawę sądową, wcielając się   w  przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Podczas zajęć kształtowany i umacniany był szacunek do prawa oraz promowanie postaw proobywatelskich. Ważnym aspektem spotkania było budowanie w młodych obywatelach zaufania do organów wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie uczniów o skutkach prawnych prześladowania rówieśników, za czym idzie zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach. 

„Kierunek: Paryż 2024”

       

24 kwietnia 2024 roku w murach naszej szkoły odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Międzyszkolnego Konkursu Literackiego, którego bohaterkami były włocławskie judoczki. Uczestnicy musieli napisać pracę na jeden z tematów:

– Od zawodniczki w Atlancie do trenerki w Paryżu-list do Anety Szczepańskiej, jedynej olimpijskiej medalistki z Włocławka.

– Cel jest jeden-medal olimpijski. Kartka z pamiętnika judoczki Angeliki Szymańskiej.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów z 7 włocławskich szkół podstawowych oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku.

I miejsce jury przyznało Michałowi Gajewskiemu,
uczniowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
II miejsce i III miejsce przypadło uczniom
Szkoły Podstawowej nr 7- Angelice Kasprzak i Adamowi Janke.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Julia Jaskólska i Kinga Skórczyńska, uczennice Szkoły Podstawowej nr 10.

         Organizatorzy Konkursu dziękują: pp. Wandzie Muszalik i Januszowi Ziółkowskiemu- Radnym Rady Miasta Włocławek  za przyjęcie zaproszenia i obecność na uroczystości.

Poniżej prezentujemy zwycięską pracę . Tekst-Michał Gajewski, oprawa graficzna p. Łukasz Rutkowski,
lektor-sztuczna inteligencja.

Dzień Ziemi w klasie 2 b

Z okazji Dnia Ziemi  uczniowie z klasy 2b postanowili wziąć udział  w małym ekologicznym projekcie. Ich zadaniem było posadzenie nasion fasolki  i obserwowanie w przyszłości ich wzrostu. Działanie to miało na celu podkreślenie znaczenia ochrony środowiska oraz edukację na temat roślin i ich potrzeb. W ramach  projektu dzieci miały okazję nauczyć się o istotnych aspektach związanych  z roślinami oraz co można zrobić, aby chronić naszą planetę. Sianie fasolki to prosta  i fascynująca nauka, która pozwoli dzieciom poznać proces wzrostu roślin i wpływ czynników zewnętrznych na ich rozwój. Początkowo każde dziecko otrzymało małą doniczkę, ziemię oraz nasiona fasolki. Pod okiem nauczyciela przystąpiły do pracy. Przestrzegając dokładnie instrukcji, wsadziły nasiona do gleby, podlały je wodą i umieściły w odpowiednim miejscu o dostatecznym dostępie światła słonecznego.

Ten mały eksperyment pomógł uczniom zrozumieć, jak ważne jest dbanie o przyrodę. Dzieci nauczyły się również, że muszą szanować ziemię, wodę i powietrze, które są niezbędne do wzrostu wszystkich roślin. Sianie fasolki było doskonałym sposobem na świętowanie Dnia Ziemi w klasie 2b. Uczniowie mieli możliwość nie tylko zdobyć wiedzę na temat roślin, ale także na własne oczy przekonać się, jak pięknie może rozwijać się natura, gdy jest odpowiednio pielęgnowana. Poprzez wspólne działanie uczestniczyli w budowaniu świadomości ekologicznej i pokazali, że każdy może wnieść  wkład w ochronę naszej planety.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

                                                                                                         

          „BEZPIECZNE OTOCZENIE – RÓŻNE ASPEKTY” – klasy I

   „CYBERPRZEMOC, HEJT, MOWA NIENAWIŚCI” – klasy VII, VIII

  16.04.2024 r. w naszej szkole gościła funkcjonariuszka Straży Miejskiej we Włocławku p. Elżbieta Rybicka. Przeprowadziła ona dla wszystkich uczniów klas I zajęcia profilaktyczne na temat „Bezpieczne otoczenie – różne aspekty”. Celem zajęć było kształtowanie u uczniów umiejętności przewidywania zagrożeń i ponoszenia konsekwencji swoich działań, utrwalenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wezwania służb ratunkowych. Udzielono uczniom wskazówek, jak należy się zachować
i czego nie należy robić w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą. Nie brakowało również elementarnych zasad dotyczących bezpiecznych zabaw w domu i poza nim. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć umiejętności przewidywania niebezpiecznych zdarzeń i asertywność. Pod koniec spotkania mogli skorzystać z możliwości zadawania pytań. Działania profilaktyczne zostały także podjęte dla uczniów klas VII i VIII. Zajęcia miały na celu dostarczenie uczniom wiedzy na temat cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści. Mamy nadzieję, że dzięki rozmowom z funkcjonariuszką Straży Miejskiej nasi uczniowie będą bardziej ostrożni w swoich poczynaniach i unikną wielu niebezpieczeństw.

„ZE STRAŻAKAMI NA TY 2”

Spotkanie z grupą projektową w ramach ogólnopolskiej Olimpiady dla szkół ponadpodstawowych „Zwolnieni z Teorii”

         We wtorek, 16.04.2024 r. przedstawiciele grupy projektowe „Ze strażakami na Ty 2” przeprowadzili zajęcia w zakresie pierwszej pomocy oraz zaprezentowali, na czym polega praca strażaka, jakie są ścieżki dojścia do zawodu. Omówili także zadania zawodowe PSP, system pracy. Zaprezentowali sprzęt, którym posługują się na co dzień.
 W trakcie spotkania omówili podstawowe informacje z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami OSP, a także aplikacją Pierwszy ratownik, która może uratować ludzkie życie.

          Ogólnopolska Olimpiada Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, w ramach której uczniowie sami organizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów oraz zdobywają międzynarodowe certyfikatypomocne przy szukaniu pracy lub rekrutacji na studia. W realizacji inicjatyw uczestnikom pomaga innowacyjna platforma edukacyjna.

          Ósmoklasiści zostali także zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Technicznych, a także zasadami rekrutacji, której dokonała p. Monika Rębiałkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wystąpienie było poparte prezentacją multimedialną, która zachęcała do podjęcia  nauki w ZST. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, charakterystyki poszczególnych zawodów, a także kół zainteresowań i wydarzeń z życia szkoły.

Przedstawiciele Zespołu Szkół Chemicznych w naszej szkole

We wtorek, 9 kwietnia 2024 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Uczniowie z klas VIII zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, a także zasadami rekrutacji. Wystąpienie było poparte prezentacją multimedialną, która w sposób obrazowy prezentowała szkołę i zachęcała do podjęcia w niej nauki. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące kierunków kształcenia, praktyk zawodowych, charakterystyki poszczególnych zawodów, a także kół zainteresowań i wydarzeń z życia szkoły.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny.

Szkolny Konkurs Sudoku

We wtorek, 19.03.2024 roku odbył się Konkurs Sudoku dla uczniów klas trzecich, przygotowany przez p. Iwonę Kolatorską i p. Annę Wojterską.

Do konkursu przystąpiło 8 uczniów, po dwóch z każdej klasy. Celem konkursu było wyłonienie tych uczniów, którzy wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, a także popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród uczniów.

Wyniki konkursu:

I miejsce ucz. z klasy III b- Mateusz Szarpak,

II miejsce ucz. z klasy III d- Aleksander Łapiński,

III miejsce ucz. z klasy III a- Julia Wujkowska.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkich uczniów naszej szkoły- lubiących zagadki logiczne, główkowanie i kombinowanie- zachęcamy do rozwiązywania SUDOKU, ponieważ jest to doskonała gimnastyka dla umysłu.