Day: 14 maja 2024

„Edukacja z wojskiem”

W środę, 8 maja 2024 roku uczniowie klasy 7 a wzięli udział w zajęciach na rzecz edukacji proobronnej w ramach działań podjętych przez Minister Edukacji oraz Ministra Obrony Narodowej. Zajęcia w formie teoretycznej  i praktycznej przeprowadzili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Uczniowie poznali zasady reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zapoznali się z zagadnieniami związanymi z tematyką obronności. Celem przedsięwzięcia była też nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. 

Egzamin na kartę rowerową


EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
Egzamin teoretyczny dla uczniów klas IV odbywać się będzie na lekcjach techniki w dniach 20- 24 maja 2024 r. Egzaminy poprawkowe – od 3 do 7 czerwca 2024r. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez dziecko 10 lat do dnia egzaminu.
Uczniowie klas 5-8 mogą przystąpić do egzaminu teoretycznego w czwartek, 23 maja 2024r. o godzinie 14.30 w sali 202. Ewentualny egzamin poprawkowy – w czwartek, 6 czerwca 2024r. o godzinie 14.30 w sali 202. W terminach czwartkowych mogą również pisać uczniowie nieobecni podczas lekcji techniki. Egzamin praktyczny z umiejętności jazdy na rowerze dla tych uczniów, którzy zdali egzamin teoretyczny, odbędzie się w czwartek, 13 czerwca 2024 r. od godzinie 14.30 na boisku szkolnym. Zdający na kartę rowerową przychodzi z opiekunem i przyprowadza rower. Obowiązuje posiadanie własnego kasku. Uczniowie bez opiekuna i bez kasku nie będą dopuszczeni do egzaminu.

Konsultacje

W poniedziałek 20.05.2024 r. od godz. 8.30 do godz. 9.50 w gabinecie 119 w naszej szkole odbędą się dla rodziców konsultacje
w zakresie profilaktyki uzależnienia od internetu.
Ekspertami będą pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku – psycholog p. Joanna Kwiecińska i pedagog p. Alicja Ziółkowska. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.