Day: 3 czerwca 2024

Półkolonie letnie

Zapraszamy na Półkolonie letnie w  Szkole Podstawowej Nr 2  im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku w dniach 24.06.2024r.- 28.06.20224r.

Liczba miejsc –  30 osób

Klasy I- III

Wnioski i zapisy w sekretariacie szkoły – od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r.

Koszt 50 zł od uczestnika półkolonii ( szkoła zapewnia dwa posiłki: śniadanie, obiad)

UWAGA! Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Półkoloniach  podejmuje Organizator.

HARMONOGRAM DZIENNY PÓŁKOLONII LETNICH

„Szkolne Wakacje- Pełne Przygód”

24.06.2024r.- 28.06.2024r.

24.06.2024r. ,, Poznajemy się i wspólnie się integrujemy…”- 10:00- 12:00

8:30– zbiórka uczestników,

 • zajęcia organizacyjne: przedstawienie planu zajęć i regulaminu półkolonii zimowych, 
 • śniadanie,
 • wyjście do sali zabaw ,,Honolulu”pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • powrót do szkoły,
 • obiad,

13:00   podsumowanie dnia.

25.06.2024r.  ,,  Zabawa łączy nas…”

9.00 – zbiórka uczestników

 • śniadanie,
 • udział w zabawach sportowych- koszykówka, gry i zabawy integrujące,
 • obiad,

13:00   podsumowanie dnia.

26.06.2024r. „Wybieramy się do Browaru B…”- godz. 10:00- 12:00

9.00 – zbiórka uczestników,

 • śniadanie,
 • wyjście do Browaru B -zajęcia biblioteczne – pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki.
 • obiad,

13:00 podsumowanie dnia.

27.06.2024r. ,, Jesteśmy w Kręgielni…”- 10:15- 12:30

9:00– zbiórka uczestników,

 • śniadanie,
 • wyjście do Kręgielni ”- pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas  wycieczki,
 • powrót do szkoły,
 • obiad,

13:00   podsumowanie dnia.

28.0.2024r. ,, Nie ma jak w kinie… ”

9.00 – zbiórka uczestników

 • śniadanie,
 • wyjście do Multikina”- pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas wycieczki,
 • obiad,

13:00  podsumowanie półkolonii.

HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.

„Wyzwanie Kultura”

„Wyzwanie Kultura” to projekt Teatru Impresaryjnego, w którym wzięli udział uczniowie klasy 6c i 6d. Inicjatywa ma na celu zwrócić uwagę młodym ludziom na fakt istnienia niebezpiecznych trendów, zachowań i uzależnień. W piątek, 24 maja 2024 roku uczniowie mieli spotkanie z psychologiem, który przedstawił problem. Drugie zajęcia pokazały, jak można przekierować entuzjazm, zapał i chęć nowych doznań na zajęcia artystyczne. Zadanie jest realizowane na zlecenie gminy miasto Włocławek w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024.