30 września obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM)

licencja

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.

tabliczka

Cele ogólne:

 • propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki
 • przypomnienie po wakacjach tabliczki mnożenia, doskonalenie umiejętności szybkiego obliczania iloczynów

IF20160930_135815

Sposób realizacji:

W klasach III i IV patrole egzaminacyjne przeprowadziły egzaminy pisemne:

 • 2h: IVa, IVd
 • 3h: IIIa, IIIb, IIIc, IVc
 • 5h: IIId, IIIe, IVb

Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali LEGITYMACJE IMIENNE EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA .Uczniowie, którym się nie powiodło otrzymali naklejki motywujące.

 • Podczas przerw międzylekcyjnych o godz.11:25-11:40 i 12:25-12:40 patrole egzaminacyjne przeprowadziły egzaminy ustne w szkole
 1. Egzaminowany wybiera los z koszyka.
 2. Egzaminator mówi START i włącza stoper.
 3. Egzaminowany odczytuje kolejne przykłady z losu i za każdym razem podaje odpowiedź ustną.
 4. Komisja Egzaminacyjna nadzoruje egzamin:
 • Egzamin zdany – wszystkie odpowiedzi poprawne w ciągu 3 minut. Egzaminowany otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia i przybija z członkami Komisji Egzaminacyjnej piątkę lub żółwika.
 • Egzamin niezdany – brak co najmniej jednej odpowiedzi poprawnej w ciągu 3 minut. Egzaminowany otrzymuje naklejkę motywującą
 • 4h i 7h: patrole egzaminacyjne przeprowadziły egzaminy ustne poza szkołą
 1. Egzaminowany wybiera los z koszyka.
 2. Egzaminator mówi START i włącza stoper.
 3. Egzaminowany odczytuje kolejne przykłady z losu i za każdym razem podaje odpowiedź ustną.
 4. Komisja Egzaminacyjna nadzoruje egzamin:
 • Egzamin zdany – wszystkie odpowiedzi są poprawne w ciągu 3 minut. Egzaminowany otrzymuje imienną legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia
 • Egzamin niezdany – brak co najmniej jednej odpowiedzi poprawnej w ciągu 3 minut. Egzaminowany otrzymuje naklejkę motywującą
 • 8h: Nauczyciel koordynujący przedstawia podsumowanie akcji: liczba egzaminowanych, liczba osób, które zdały egzamin.
 • Na lekcjach matematyki nauczyciele przeprowadzili konkursy i zabawy, podczas których uczniowie doskonalili umiejętności mnożenia i dzielenia liczb.

Koordynatorzy: Wanda Porębska, Elżbieta Kinast