6 grudnia z okazji Mikołajek odbył się Szkolny Konkurs Komputerowy dla uczniów klas I.

Celem  konkursu było:

-ukazywanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej,

-popularyzacja grafiki komputerowej jako współczesnej dziedziny sztuki,

-rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się edytorem graficznym Paint.

– rozwijanie wyobraźni twórczej,

-promowanie  talentów uczniowskich.

Do konkursu przystąpiło po troje uczestników z każdej z klas. Zadaniem uczniów było wykonanie postaci świętego Mikołaja w programie Paint.

Prace oceniała komisja w składzie: Magdalena Lewandowska, Marzena Ziółkowska, Agnieszka Traczyk.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce –Weronika Kawalec kl. I a

II miejsce – Marysia Lewandowska kl. I a

III miejsce – Lena Kosiarek  kl. I c