19 stycznia 2017 roku uczniowie klasy II c uczestniczyli w zajęciach pływania na basenie. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi ratownicy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat bezpiecznych zachowań w tym czasie. Uczniom zostały przedstawione zagrożenia płynące z korzystania z zamarzniętych akwenów wodnych ”lodowisk”. Było to dla dzieci bardzo pouczające spotkanie.