Ogłaszamy konkurs dla klas piątych i szóstych  na projekt multimedialny dotyczący wybranego zagadnienia związanego z kulturą Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych (szczegóły u nauczycieli języka angielskiego). Gotowe projekty prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego do końca lutego.