Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 4 maja 2017 roku zmarła nasza droga
Koleżanka Barbara Abrolat, długoletni wybitny nauczyciel, wychowawca, muzyk.
abrolat
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia.
Pogrzeb odbędzie się poza granicami Polski.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci …