Dziel się uśmiechem

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków. Polski Czerwony Krzyż i Wrigley Poland wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej i Grupą LUX MED, od 2013 roku prowadzi program edukacyjno – profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem”.

Naszą szkołę odwiedziły specjalne, mobilne gabinety dentystyczne, które są wyposażone w profesjonalny sprzęt stomatologiczny i obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny. 
Celem programu, do którego przystąpiła nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 jest edukacja dzieci w wieku 5-13 lat na temat prawidłowej higieny jamy ustnej oraz przeprowadzenie darmowych przeglądów stomatologicznych.
W ramach Programu Organizatorzy i Partnerzy zbierają  dane na temat stanu uzębienia dzieci oraz prowadzą dokumentację fotograficzną i video z akcji wśród dzieci, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę na piśmie.