I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Słowami Wisławy Szymborskiej”

Do zobaczenia za rok.
,,Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.
Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny”.

Fragmentem znanego wiersza dyrektor szkoły Pani Ilona Składanowska powitała przybyłych na I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Słowami Wisławy Szymborskiej”, który odbył się 30 listopada 2017 roku. W sposób szczególny zwróciła się do uczniów włocławskich podstawówek, ich opiekunów oraz jury konkursowego, w skład którego weszli: dr Adam Wróbel – wybitny językoznawca, wykładowca literatury polskiej, autor wielu książek,  miłośnik Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, mgr Anna Rachut – kierownik działu promocji  w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz mgr Kornelia Magier – nauczyciel, członek Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów oraz Klubu Aurea Dicte, autorka wierszy w zbiorowych tomikach poezji. Dyrektor szkoły zwróciła uwagę na fakt, że konkurs wpisuje się w obchody Roku dla Niepodległej i jest kolejnym projektem realizowanym w szkole, a Wisława Szymborska jako wielka poetka i prawdziwa patriotka otwiera cykl przedsięwzięć, które planowane są w kolejnych latach. Następnie odbyły się recytacje, które stały się spotkaniem z najbardziej wysublimowanym słowem, jakie wyszło spod pióra polskiej Noblistki. Laureatką została Urszula Pytel ze Szkoły Podstawowej Nr 23. Zdobywczynią II miejsca była Joanna Konieczna – uczennica tej samej szkoły. Na III miejscu uplasowały się: Olga Kasiorkiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 22, Julia Mazanowska reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 20 i Nicola Zielińska  ze Szkoły Podstawowej Nr 10.
Uczennice otrzymały wspaniałe nagrody rzeczowe, których fundatorami byli: Pani Lidia Piechocka – Witczak – dyrektor Centrum Kultury Browar ,,B”,    Pani Agnieszka Chmielewska – przewodnicząca Komisji Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, Pan Krzysztof Marczyński – dyrektor SAT FILM,  Pan Marek Florczak – przedstawiciel Hurtowni Papierniczej ,,Cetus – Bis” w Aleksandrowie Kujawskim, Państwo Teresa i Aleksander Ziomkowscy – Piekarnia ,,AT” w Brześciu Kujawskim, Państwo Danuta i Marek Zielińscy – Biuro Podróży ,,Turysta”, Państwo Anna i Józef Wilińscy.
Na zakończenie  odbyły się popisy pozakonkursowe w wykonaniu uczniów z naszej szkoły. I tak mogliśmy usłyszeć Paulinę Marczyńską – uczennicę z klasy 7d  w ,,Gawędzie o miłości do ziemi ojczystej” oraz solistów, którzy zaśpiewali utwory skomponowane do wierszy Wisławy Szymborskiej: Panią Annę Kuczyńską – nauczyciela muzyki w piosence pt.,,Nic dwa razy” i gimnazjalistkę Aleksandrę Wilińską  w utworze pt.,,Urodziny”. Niespodzianką było spotkanie z samą poetką, w rolę której wcieliła się Alicja Wiśniewska z klasy 7a, przedstawiając anegdoty z życia autorki. Wartością dodaną stała się prezentacja multimedialna, którą przygotowała Pani Marzena Ziółkowska – nauczyciel informatyki.
I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ,,Słowami Wisławy Szymborskiej”  zamknęła dyrektor szkoły Pani Ilona Składanowska, gratulując wszystkim uczestnikom, którzy ubogacili zebranych własną interpretacją poezji  Wisławy Szymborskiej, dziękując opiekunom – nauczycielom, którzy propagują, wcale nie łatwy, rodzaj literatury, jury konkursowemu, przyjaciołom szkoły, darczyńcom i sponsorom, organizatorom: Pani Ewie Sempławskiej – wicedyrektor szkoły,  Pani Mirelli Bartoszczyk i  Pani Ewie Koteckiej  – nauczycielom języka polskiego, Pani Agnieszce Traczyk, Pani Kamili Szylbert, Pani Marioli Szlągiewicz oraz siódmoklasistom prowadzącym konkurs: Wiktorii Klonowskiej, Aleksandrze Dobrowolskiej,  Miłoszowi Dąbek.

Do zobaczenia za rok!!!

Zapraszamy do galerii...