W ramach obchodów Miesiąca Zwierząt przekazaliśmy dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  pieniądze zebrane w ramach przeprowadzonej w szkole loterii  oraz sprzedaży ciast w  zorganizowanej na ten cel kawiarence szkolnej,  w kwocie 570,50 zł, na leczenie zwierząt porzuconych i pokrzywdzonych przez człowieka, którymi opiekuje się TOZ. Karmę zebraną w ramach akcji- 215 kg – rozdzieliliśmy pomiędzy  Schronisko dla Zwierząt i Towarzystwo Opieki  nad Zwierzętami. Nasza współpraca z TOZ trwa nadal. Dwie klasy  naszej szkoły wirtualnie zaadoptowały psy z przytuliska TOZ. Klasa 7 d z wychowawcą  panią E. Kinast opiekują się psem Oskarem, a klasa 5 a z wychowawcą  panią K.  Malkowską Kiełpińską – psem Lucyną . Klasy odwiedzają  psy w przytuliskach, zanoszą im karmę oraz uczestniczą w spacerach psów pod opieką wychowawców i członków TOZ.

Zapraszamy do galerii ….