Lekcje z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

W ramach realizacji Programu Profilaktyczno – Wychowawczego szkoły w październiku odbył się cykl spotkań dla uczniów klas młodszych z pracownikami Straży Miejskiej. Zajęcia przebiegały pod hasłem „ Bezpieczna droga do szkoły, obcy pies, obcy wokół nas”. Ich głównym celem było ukazanie dzieciom właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Funkcjonariusze przybliżyli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, omówili instruktaż prawidłowego reagowania podczas spotkania z bezpańskimi zwierzętami, jak również wskazali praktyczne sposoby postępowania w kontaktach z osobami obcymi. Zdobytą wiedzę uczniowie mogli wyrazić i zaprezentować w pracach plastycznych.

Zapraszamy do galerii…