Ważny Certyfikat dla naszej placówki

,,Bezpieczeństwo jest relatywne w obliczu ludzkiej świadomości i wymogów konkretnej drogi”
(Mark Twight)

6 czerwca 2019 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków otrzymała Certyfikat ,,Bezpieczna placówka oświatowa” przyznany przez Instytut Badań Marki w Sosnowcu. Jednostka została umieszczona na Ogólnopolskiej Liście Bezpiecznych Placówek pod numerem 915/IBM/06/2019.
Ten prestiżowy status otrzymują nieliczne jednostki dydaktyczne, które kładą szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia,
spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa w trosce o uczniów i kadrę nauczycieli oraz posiadają wymagane prawem dokumenty kodeksowe.
Jest to dla nas nie tylko ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość. Będziemy dalej pracować nad podnoszeniem bezpieczeństwa.
Instytutowi Badań Marki serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy.