Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

04.10.2019 r.

        Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna,  której głównym organizatorem jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego, promujące zabawową formę nauki matematyki.

        Do  tegorocznej edycji zgłosiły się 5862 szkoły z 33 krajów świata.

Przygotowania do ŚDTM trwały dwa tygodnie. Uczniowie w tym czasie wykonywali plakaty, identyfikatory, rekwizyty i inne niezbędne materiały oraz ozdabiali szkołę tematycznymi dekoracjami.Przed egzaminami, na lekcjach matematyki, podczas zajęć świetlicowych oraz w czasie przerw, aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia. I w końcu, po angażujących przygotowaniach ( będących przede wszystkim świetną zabawą! )  odbyły się egzaminy ustne i pisemne, które wyłoniły 274 Ekspertów Tabliczki Mnożenia.  

       Uczniowie – egzaminatorzy przeprowadzali egzaminy również  poza szkołą, na terenie osiedla Kazimierza Wielkiego. Towarzyszyły im kolorowe transparenty, balony i wiele innych pomysłowych dekoracji.                                                                    

         Dyrektor szkoły gratuluje zwycięzcom wspaniałej znajomości tabliczki mnożenia. Dziękuje wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę oraz koordynatorowi akcji – Pani Elżbiecie Kinast za organizację  i przebieg ww. przedsięwzięcia.                         

Zapraszamy do galerii…