Szanowni Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów ”0” i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego

W związku z trwającą rekrutacją i koniecznością potwierdzenia od 3 do 10 kwietnia 2020 roku woli uczęszczania Państwa dziecka po zakwalifikowaniu do wybranej placówki informujemy, że potwierdzenia woli będzie można dokonać poprzez:

  1. przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia potwierdzającego wolę  na adres właściwej placówki;
  2. przesłanie skanu pisma potwierdzającego wolę na adres właściwej placówki;
  3. w przypadku dziecka kontynuującego uczęszczanie do tej samej placówki telefoniczne potwierdzenie woli;
  4. w szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach pisemne  wyrażenie woli. Umieszczenie pisma w zaklejonej kopercie
    i wrzucenie dokumentu do urny we właściwej placówce.

O dzieciach zakwalifikowanych rodzice zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie, ewentualnie drogą pocztową.

Deklaracja woli klasy pierwsze

Deklaracja woli oddziały przedszkolne