Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,

Uprzejmie informuję, że została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, a co za tym idzie przedłużone zostało kształcenie na odległość w szkołach
i placówkach oświatowych do 26 kwietnia 2020 r.
Przesunięty został również termin egzaminu ósmoklasisty.
Komunikaty MEN w tej sprawie został opublikowany na stronie www.gov.pl/edukacja
Pozdrawiam
Dyrektor Ilona Składanowska