Szanowni Rodzice i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie,
Uprzejmie informuję, że została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, a co za tym idzie kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych
do 24 maja 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się
w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.
Informacja MEN w tej sprawie znajduje się
na stronie www.gov.pl/edukacja.

Pozdrawiam
Dyrektor Ilona Składanowska