Regulamin dotyczący korzystania z boiska wielofunkcyjnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
w związku z pandemią COVID-19

            W związku z planem ,,nowej rzeczywistości”  przedstawionym 25 kwietnia 2020 r. przez Premiera RP i Ministra Sportu z dniem 4 maja 2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00 udostępnione będzie boisko wielofunkcyjne na specjalnych zasadach użytkowania:

Postanowienia specjalne w związku z pandemią COVID-19

1.Obiekt sportowy jest otwarty w godzinach od 15:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku o pełnych godzinach,  np. 15:00 – 15:45 na czas 45 minut, po czym następuje  15 minutowa przerwa na dezynfekcję.

2. Na boisku przebywać może maksymalnie 6 osób jednocześnie   z zachowaniem dystansu 2 metrów oraz  z wyszczególnieniem zasad:

-do 6 osób jednocześnie na: boisku do piłki ręcznej, mini boisku do siatkówki, bieżni prostej do biegów oraz bieżni okrężnej czterotorowej;

-do 6 osób na boisku do koszykówki;

-bieżnia do skoków w dal wyłączona z użytkowania.

3.Wchodzący  i wychodzący z boiska zobowiązani  są do dezynfekowania dłoni.

4.Przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Poza boiskiem oraz w ramach przemieszczania się obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.

5.Na boisku możliwe jest korzystanie wyłącznie z własnego sprzętu sportowego zgodnie z przeznaczeniem danego typu boiska.

6.Dziecko do lat 13 może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica bądź opiekuna prawnego; możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku.

7.Zarządca obiektu dokonuje weryfikacji liczby osób przebywających na obiekcie otwartym; nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych.

8.Uczestnicy pełnoletni korzystający z obiektu odpowiedzialni są za bezpieczeństwo. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialni za bezpieczeństwo są rodzice bądź opiekunowie prawni.

9.Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem  i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz regulaminu użytkowania boiska wielofunkcyjnego.

10.Wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID-19 należy zgłaszać bezzwłocznie na Policję pod numerem 997 lub do Straży Miejskiej pod numerem 998.

11.Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

                                                                                       Dyrektor szkoły
 Ilona Składanowska

                                                                               

Wejście na obiekty sportowe furtką od ulicy 14 Pułku Piechoty.