Informacja o środku dezynfekującym używanym w szkole


W szkole stosowany jest preparat „TRISEPT MAX” produkowany przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.

W przypadku wystąpienia u ucznia alergii na ww. płyn może on używać własnego preparatu, co powinien zgłosić wychowawcy. W takim przypadku, każdorazowo przy wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek dezynfekować ręce własnym preparatem w obecności pracownika szkoły.