W październiku rozpoczęła się II Edycja Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej Dzieci uczą rodziców, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Tematyka zajęć dotyczy bezpieczeństwa, ekologii, kultury   i historii.
          W ramach Akcji nasza placówka otrzymała materiały do przeprowadzenia lekcji. W trakcie trwania przedsięwzięcia przewidziano konkursy   z wyjątkowymi nagrodami dla dzieci. W bieżącym roku szkolnym klasy wytypowane do realizacji Akcji to: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b.

          Koordynatorami przedsięwzięcia są: pp. Jolanta Magdzińska, Kamila Szylbert.