Ćwiczenia ewakuacji

W trosce o poprawę bezpieczeństwa w dniu 28 września 2020r. zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów z klas 0-3. Dzieci usłyszały sygnał, po którym niezwłocznie przystąpiono do ewakuacji z budynku szkoły.  Zgodnie z planem wszyscy opuścili gmach szkoły wyjściami ewakuacyjnymi  i udali się na wyznaczone miejsce zbiórki. Wychowawcy zdali raport o frekwencji.

            Celem akcji było nabywanie przez dzieci właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Ćwiczenia ewakuacji przebiegły bardzo sprawnie.