Uwaga! Uczniowie, Rodzice, Pracownicy szkoły!

W celu wzmocnienia działań profilaktycznych w walce z COVID – 19 proszę o zapoznanie się z materiałami opracowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wicedyrektor Ewa Sempławska