Wznowienie konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Koleżanki i Koledzy, informuję, iż decyzją Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty od 9 listopada 2020 r., tj. od poniedziałku wznawiam realizację konkursów przedmiotowych na etapie szkolnym.
Uczniowie, którzy chcą wziąć w nich udział, przychodzą na konkurs do szkoły, zgodnie z ustalonym nowym terminarzem. Nauczycieli proszę o powiadomienie swoich uczniów.
Etap szkolny każdego konkursu rozpoczyna się o godzinie 10:00 i trwa 60 minut. Miejscem jest korytarz na I piętrze (koło szkolnego sklepiku).
Przewodniczący komisji konkursowych na 15 minut przed rozpoczęciem pracy uczniów odbierają z sekretariatu zestawy konkursowe i protokół.
O godzinie 12:00 pobierają klucze odpowiedzi. Prace należy sprawdzić tego samego dnia, ponieważ najpóźniej drugiego dnia po przeprowadzeniu konkursu, do systemu PIKO, należy wpisać wyniki uczestników.
Ww. konkursy będą przeprowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Etap rejonowy konkursów odbędzie się z tygodniowym przesunięciem w stosunku do pierwotnego terminu.

wicedyrektor Ewa Sempławska

Terminarz konkursów