Patriotyzm- oznacza umiłowanie tego, co ojczyste

   Czy znacie daty rozbiorów, powstań narodowych? Czy wiecie kim był Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, Jacek Kuroń czy Lech Wałęsa? Czy, słyszeliście o pokoleniu Kolumbów i Żołnierzach Wyklętych? Dla nich wolność, patriotyzm, umiłowanie ojczyzny nie były pustymi hasłami, ale stanowiły treść ich życia i działania. Dla nich odzyskanie niepodległości po 123. latach niewoli było wydarzeniem, które dyktowało poczynania i kształtowało ich postawę życiową i patriotyczną.

  Czy miłość do narodu dyktuje nam potrzebę poznania jego historii i kultury? Czy cechuje nas troska o los narodu i Ojczyzny? Czy zdajemy sobie sprawę, czym jest dla nas i naszej Ojczyzny wolność?

  11 listopada to czas głębokiej refleksji, ogromnej dumy i radości.  To symbol walki o wolność, miłości Ojczyzny, wiary i zwycięstwa. Całemu światu opowiadamy z dumą o pięknej i wolnej Polsce- o jej losach i bohaterach.

 Z powodu ograniczonego charakteru tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, zamiast uroczystości szkolnej, przygotowaliśmy montaż słowno- muzyczny zatytułowany “Patriotyzm-oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”. Jest dla nas próbą wirtualnego włączenia się w celebrację naszego najważniejszego narodowego święta. W ten sposób chcemy uczcić 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i oddać hołd bohaterom, którzy oddając własne życie za wolność narodu zostawili nam prawdziwe świadectwo miłości do Ojczyzny.

                                                            Organizatorzy:

                                                                                         p.  Joanna Świeczkowska

                                                                                         p.  Anna Kuczyńska

                                                                                         p. Joanna Milewska

Dziękujemy: zespołowi wokalnemu z klasy 6e  (Hubertowi Andrzejewskiemu, Franciszkowi Góreckiemu, Zuzannie Jurczak, Lenie Kawczyńskiej, Katarzynie Kruszczak, Krzysztofowi Krzemińskiemu, Ninie Kwiatkowskiej, Weronice Łuczak, Natalii Procelewskiej, Alicji Szymańskiej, Annie Musialik)- za uświetnienie wspaniałym występem części artystycznej naszego programu.

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia montażu słowno-muzycznego pt. “Patriotyzm-oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”…