Każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę i wyznawaną religię. 


Oto harmonogram działań, które zostaną zrealizowane przez szkolną społeczność w dniach od 16 do 20 listopada 2020 roku.

,,O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się, że los ludzi jest wspólny, że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami”.
                                                              (Leszek Kołakowski)

Tytuł projektu: Tydzień z Tolerancją w tle…

Data realizacji: 16 – 20 listopada 2020 r.

Realizatorzy: dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – VIII, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze

Cele:

 kreowanie postaw tolerancji,

–  zapobieganie dyskryminacji,

–  przeciwdziałanie stereotypom  i uprzedzeniom,

–  kształtowanie postawy akceptacji dla osób, które różnią się od innych wyglądem, zachowaniem,

   wyznawaną religią czy kolorem skóry,

–  zwiększenie świadomości uczniów na temat praw człowieka.

Tryb pracy szkoły :  

– klasy I – VIII –  nauczanie zdalne, 

– oddział przedszkolny – nauczanie stacjonarne w reżimie sanitarnym

16 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,T” jak Tolerancja

1. Akcja informacyjna w szkole na temat tolerancji i braku jej przestrzegania:

– gazetki tematyczne  mówiące o potrzebie otwartości i tolerancji, konieczności  

przeciwdziałania dyskryminacji, o prawach człowieka, wzajemnej życzliwości i działaniach     

zapobiegających wykluczeniu (bibliotekarze, wychowawcy świetlicy).

2. Odczytanie Apelu Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza                            

(uczniowie klas IV – VIII, nauczyciele poloniści).

3. Napisanie, w formie dowolnej wypowiedzi pisemnej, tekstu na temat ,,Tolerancja w dzisiejszym społeczeństwie” (uczniowie klas  VII – VIII, nauczyciele  poloniści),

4. Stworzenie przepisu na człowieka tolerancyjnego (uczniowie klas VI, nauczyciele poloniści),

5. Napisanie swobodnego tekstu ,,Tolerancja widziana moimi oczyma” (uczniowie klas III – V,  nauczyciele poloniści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej),

6. Wykonanie pracy plastycznej ,,Tolerancyjny maluch” (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy, uczniowie klas I – II, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej).

17 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,Dwójka” miejscem tolerancji

1. Przeprowadzenie onlinowego konkursu plastycznego  ,,Uczę się w tolerancyjnej szkole” (uczniowie klas I – V – wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele plastyki).

2. Przeprowadzenie   onlinowego konkursu na prezentację multimedialną ,,Tolerancyjna Dwójka” (uczniowie klas VI – VIII – nauczyciele informatyki).

3. Przygotowanie poradnika ,,Jak mówić o tolerancji”? (szkolni pedagodzy, umieszczenie dokumentu w zakładce ,,Zdalni pedagodzy”),

4. Przeprowadzenie zajęć pt.,,Każdy z nas jest wyjątkowy” (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy).

5. Przeprowadzenie zajęć na temat: Wartość człowieka mierzy się tolerancją (uczniowie  klas VIII – Wiedza o społeczeństwie)

   18 listopada 2020 r.

  Hasło dnia: ,,Różni – nie  znaczy nierówni”

1. Przygotowanie katalogu najlepszych książek  dla dzieci i młodzieży mówiących o tolerancji  i odmienności (bibliotekarze, umieszczenie wykazu w zakładce ,,Zdalna biblioteka”).

2. Zaprojektowanie logo ,,Nie dla dyskryminacji” (uczniowie klas III – VI, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele techniki).

3. Poranek z ciekawą książką ,,Jedno oko na Maroko” – autor Tomasz Kwaśniewski (dzieci z oddziału przedszkolnego, wychowawca grupy, uczniowie klas I –  II, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej).

19 listopada 2020 r.

Hasło dnia: ,,Tolerancja we wszystkich osobach gramatycznych 
i niegramatycznych”

1. Filmowy poranek ,,Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” – You Yube (uczniowie klas II – V,  wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele poloniści).

2. Stworzenie savoir vivre dla osoby tolerancyjnej (uczniowie klas VI – VII,  nauczyciele poloniści).

3. Słuchanie i śpiewanie utworów muzycznych o tolerancji (klasy IV – VI, nauczyciel muzyki).

4. ,,Tolerancja jako wartość i konieczność rodzinna” – panel dyskusyjny (uczniowie  klas  VIII – Edukacja  dla bezpieczeństwa).

5. ,,Oblicza tolerancji” – tworzenie mapy mentalnej (uczniowie klas IV – VIII – Wychowanie  do życia w rodzinie).

   20 listopada 2020 r.

   Hasło dnia: ,,Z Tolerancją na Ty”

1. Podsumowanie działań  przeprowadzonych w szkole w ramach projektu ,,Tydzień   z Tolerancją w tle…”

przygotowanie spotu na stronę szkoły ( polonista, informatyk),

– wystawa prac plastycznych ( Galeria internetowa – nauczyciel plastyki),

– wyróżnienie prezentacji multimedialnych (umieszczenie na stronie szkoły jednej najciekawszej, informatycy),

– wyróżnienie logo (wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele techniki, informatycy).

2. Omówienie zrealizowanych działań na godzinach wychowawczych (uczniowie klas IV – VIII, wychowawcy klas – 23 – 27 listopada 2020 r.).

                                                                                wicedyrektor Ewa Sempławska