Aktualizacja procedur związanych z funkcjonowaniem szkoły w dniach od 18 do 31 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w związku ze wznowieniem edukacji stacjonarnej w klasach I – III w reżimie sanitarnym zostały zaktualizowane, w oparciu o wytyczne MEiN, MZ, GIS z dnia 11 stycznia 2021 r., procedury dotyczące organizacji pracy szkoły.  Znajdują się one w zakładce dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Proszę o zapoznanie się z nimi i stosowanie na co dzień.