Kangur Matematyczny

Zapraszamy uczniów klas I- VIII do udziału w jubileuszowej, XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”, który odbędzie się  18 marca 2021 roku.

W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież z całego świata. Dzięki swojej formie, zasięgowi, poziomowi i wypracowanej randze znalazł on stałe miejsce w kalendarzu imprez UNESCO, a od lat patronuje mu Rada Europy. Ogólnopolskim organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika  w Toruniu, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki. Tę zaszczytną funkcję powierzył Towarzystwu główny inicjator Konkursu – Stowarzyszenie Kangourou Sans Frontières z siedzibą w Paryżu.

Koszt uczestnictwa w konkursie wynosi 10 zł.

Każdy uczeń chętny do  udziału w konkursie zobowiązany jest   dostarczyć do 5 lutego 2021 roku zgodę i klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna.

Prosimy uczniów klas I-III  o  przekazanie wpłat i oświadczeń swoim wychowawcom, natomiast uczniów klas IV-VIII  o ich pozostawienie w zaklejonych kopertach w urnie, znajdującej się w  szkole w STREFIE RODZICA.

Uczestnicy konkursu otrzymają prezent: jeden z wariantów układanki przestrzennej w postaci breloczka.

Materiały do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA UDZIAŁ I KLAUZULA INFORMACYJNA