Zapraszamy na Półkolonie Letnie w  Szkole Podstawowej Nr 2 
im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku
w dniach 05.07.2021 r.- 09.07.2021 r.

Liczba miejsc – ( 30 osób)

Klasy I- IV

Wnioski i zapisy w sekretariacie szkoły
– od 07.06.2021 r. do 11.06.2021 r.

UWAGA! Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w Półkoloniach  podejmuje Organizator.

PROPOZYCJA KOLONII LETNICH

  • Basen
  • Kręgielnia
  • Kino
  • Sala Zabaw
  • Nadleśnictwo
  • Gry i zabawy sportowe
  • Zajęcia warsztatowe