OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA, ŻE OD DNIA 05.07- 16.07.2021 r. w godz. 9:00- 14:00 ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Wakacje z Fundacją” 2021r.  pod hasłem  „Realizuj swoje pasje – wybierz aktywne wakacje !”

Dofinansowanie projektu wynosi: 13 124,99 zł.

Cel projektu: Celem oddziaływań jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem i właściwego korzystania z dóbr kultury. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji społecznych, a także rozwój pasji i zainteresowań, budowanie poczucia sprawczości i samostanowienia, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest z integracją społeczną.

Proponowane zajęcia: wycieczka do Płocka i Gorenia, Multikino, Basen, Ścieżka ekologiczna, Kręgielnia, Zajęcia warsztatowe, Gry i zabawy integracyjne, TV Kujawy.

Liczba miejsc – ( 24 osoby)
Klasy III- IV
Wnioski i zapisy w sekretariacie szkoły – od 07.06.2021 r. do 11.06.2021 r.

UWAGA! Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie podejmuje Organizator.

Koordynator projektu: wicedyrektor Małgorzata Pinkowska