INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW SZKOLNYCH

OPŁATA ZA OBIADY
we wrześniu wynosi:
 dla UCZNIÓW –  19×5 = 95zł
 dla NAUCZYCIELI-19×6=114zł
Wpłaty prosimy dokonać
do 06.09.2021r
Zapisy i odpłatność za obiady  u Pani intendent-Barbary Żołądkiewicz-pokój nr 3 na parterze od 01.09.2021 r.