Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Witaj szkoło!

 W dniu 1 września br. odbyła się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2021/ 2022. Ze względu na zachowanie zasad reżimu sanitarnego, klasy pierwsze, a później czwarte spotkały się z Dyrekcją, z wychowawcami i nauczycielami uczącymi w tych klasach, na sali gimnastycznej. Pozostałe klasy- z wychowawcami wg harmonogramu w swoich salach lekcyjnych.

 Podczas oficjalnej części uroczystości wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia Pani Dyrektor Magdaleny Lewandowskiej.  Kierując szczególnie ciepłe słowa w kierunku uczniów i ich rodziców, przedstawiła kadrę kierowniczą, wychowawców i nauczycieli. Omówiła najważniejsze informacje związane z organizacją roku szkolnego. Życzyła uczniom, aby czas spędzony w naszej szkole spełnił ich oczekiwania, przyniósł im wiele radości i optymizmu. Zachęcała ich do wytężonej nauki, realizacji marzeń, rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Kierując życzenia do nauczycieli, życzyła, aby nowy rok szkolny i zdobyte doświadczenie zawodowe procentowało w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a wszelkie osiągnięcia i sukcesy przynosiły satysfakcję oraz chęć dalszego angażowania się na rzecz szkoły.

 Uroczystość uświetnił krótki program artystyczny. Nasi wspaniali siódmoklasiści z przymrużeniem oka i z dużą dawką humoru przywitali pierwszoklasistów i czwartoklasistów, przedstawiając im własną wizję szkoły.

Zajęcia lekcyjne trwają 10 minut, a przerwy 45…. Przerywamy sprawdzian z powodu wysokiego wskaźniku stresu ucznia…. Dla wzorowych uczniów przygotowano liczne nagrody m.in. tygodniowy pobyt w Ciechocinku i darmową kolekcję lektur szkolnych… Codziennie każdy uczeń może wybierać lekcje, w których chce uczestniczyć… Na lekcjach wychowania fizycznego zostają wprowadzone nowe rodzaje ćwiczeń: zjeżdżanie po poręczy z przeszkodami, wspinaczka po rynnie na dach szkoły… 

W przypadku słonecznej pogody, rok szkolny zostaje skrócony i zakończy się w pierwszym dniu wiosny …   😊

(fragment relacji dziennikarskiej przygotowanej przez Amelię Góral, Aleksandra Krawczuka- 7a, Oliwię Wachowską- 7d, Natalię Grabowską, Michała Strzelewicza i Bartosza Wiśniewskiego- 7f)

Dziękujemy:

  • Pani Ewie Małeckiej za prowadzenie uroczystości,
  • chórowi Prestissimo pod batutą Pani Anny Kuczyńskiej,
  • recytatorom z klas: 7a, 7d i 7f,
  • Pani Joannie Świeczkowej i Pani Kamili Klejbach za opiekę artystyczną,
  • Pani Agnieszce Traczyk, Pani Barbarze Wieczorek i Panu Reroniowi za przygotowanie scenografii,
  • Pani Barbarze Woźniak i Panu Łukaszowi Rutkowskiemu za sporządzenie dokumentacji filmowo- fotograficznej,
  • Panu Piotrowi Olszewskiemu za opiekę nad pocztem sztandarowym,
  • Panu Włodzimierzowi Bandachowi za obsługę sprzętu nagłaśniającego,
  • Paniom wicedyrektor: Małgorzacie Gabryjelskiej i Małgorzacie Pinkowskiej za koordynowanie przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii…