W związku z odbywającymi się w szkole obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „Jesteśmy różni – jesteśmy razem” pedagodzy przygotowali dla uczniów klas III zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje percepcyjno – motoryczne. Dzieci zmagały się z dyktandami graficznymi, ćwiczeniami ortograficznymi, które kształtują umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia, wykazywali się wiedzą na temat objawów i rodzajów dysleksji rozwojowej.