Nasza szkoła uczestniczy w X Edycji Programu „Zbieraj baterie i telefony”, organizowanego przez Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy ze spółką Biosystem S.A. w Krakowie.

Zapraszamy uczniów, wspólnie z nauczycielami i rodzicami, do zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych.

Baterie zważone i opisane (imię, nazwisko, klasa)proszę przekaż wychowawcy, następnie przynieś do nauczyciela biologii (s.104 p. M. Nowacka) lub nauczyciela bibliotekarza
(s. 106 p. I. Palińska-Kacprowicz).

Zebrane przez Was baterie, akumulatory i/lub telefony komórkowe zostaną poddane utylizacji, aby nie szkodziły środowisku.

Pamiętaj! Możemy tylko zyskać!

Akcja trwa do 20 maja 2022 r.

Dla uczniów, którzy zbiorą najwięcej zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytych telefonów komórkowych, przed końcem roku szkolnego czekają nagrody!