,, Ekologia jest nam bliska- Dwójka działa dla środowiska”

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku otrzymała grant w ramach programu
„Zielono nam- I edycja” Anwil dla Włocławka.
Wysokość grantu 6000 zł

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, którego stan uzależniony jest od wiedzy człowieka.

Działaniami w projekcie zostaną objęci uczniowie klas drugich, którzy będą kontynuowali naukę w naszej szkole. Placówka będzie brała udział w projektach i programach kształtujących postawy proekologiczne. Projekt będzie realizowany od maja  2022r. do czerwca 2022r.

Realizatorzy projektu: p. Małgorzata Sołomonow, p. Joanna Fydryszewska

Opiekun projektu: p. Małgorzata Pinkowska, p. Joanna Molczyk