Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  we Włocławku otrzymała grant w ramach programu

„Wakacje z Fundacją” 2022r.  pod hasłem   ,, Wspaniałą zabawę proponujemy
i w ten sposób się integrujemy”

Dofinansowanie projektu wynosi: 13 806 zł.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas II – V Szkoły Podstawowej

Celem oddziaływań jest wszechstronny rozwój młodych ludzi, udzielanie szeroko rozumianego wsparcia, a także wskazanie sposobów efektywnego zagospodarowania czasem i właściwego korzystania z dóbr kultury. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się organizowanie zajęć, których celem jest podnoszenie kompetencji społecznych, a także rozwój pasji i zainteresowań, budowanie poczucia sprawczości i samostanowienia, a także wzrost poczucia własnej wartości. Przedsięwzięcia dadzą możliwość ukazania, a także możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności, która ściśle związana jest  z integracją społeczną.

Realizacja projektu od 16.08.2022 r. do 26.08.2022 r.