,, Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy, z geografią i biologią również radę damy !”

Projekt w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Miasto Włocławek

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW OGŁASZA,  ŻE OD DNIA 01.09.2022 r. ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

,, SZLIFUJEMY JĘZYKI, WIEDZĘ POGŁĘBIAMY, Z GEOGRAFIĄ I BIOLOGIĄ RÓWNIEŻ RADĘ DAMY”

realizowany jest w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  Miasto Włocławek.

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas 5-8.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 50.000,00 zł.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU

Cudze chwalicie, swego nie znacie! 

– zajęcia warsztatowe z elementami geografii. Celem zajęć jest uwrażliwienie na piękno i niepowtarzalność własnego regionu, rozwijanie zainteresowań przyrodą i kulturą.

22 listopada 2022 roku zakończyły się zajęcia projektowe z geografii pod tytułem „ Cudze chwalicie swego nie znacie”.

W październiku odbyły się 2 spotkania warsztatowe w szkole. Pierwsze zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy o naszym regionie. Uczestnicy projektu poznali  walory turystyczne,  pozytywne i negatywne cechy miasta Włocławek oraz grali w grę Escape Room- geografia.

       Na następnych zajęciach  uczniowie przedstawiali walory turystyczne kraju, w którym chcieliby mieszkać. Mieli również możliwość malowania globusów indukcyjnych i oglądania skał znajdujących się w sali geograficznej.

W listopadzie odbyła się wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego we Włocławku. Uczniowie zapoznali się z działaniem teleskopu i poszerzyli wiedzę na temat Układu Słonecznego.

         Natomiast na ostatnich zajęciach warsztatowych zajęli się ratowaniem naszej planety. Posłuchali  podcastu „ Raport z przyszłości. Jak uratować naszą planetę”, który jest wspólnym dziełem Audioteki i Greenpeace. Wspólnie ustalili działania, mające na celu poprawę stanu środowiska naszego życia. Uczniowie mieli również możliwość składania modelu Układu Słonecznego.

Także w listopadzie odbyła się druga wycieczka tym razem do Plast –  Maru w Balczewie. Uczniowie nie tylko  zwiedzili zakład i zobaczyli cały proces recyklingu, ale także mieli możliwość  skorzystać z jazdy konnej oraz  przygotowanego dla nich ogniska z kiełbaskami.

Ostania wycieczka odbyła się nad jezioro Czarne. Uczniowie nauczyli się posługiwać kompasami i za pomocą stacji meteorologicznej oraz aplikacji PASCO badali składniki pogody.

Zmieniaj siebie, a nie Ziemię!

 – zajęcia warsztatowe z elementami biologii. W trakcie zajęć przedstawione zostaną źródła energii, wady i zalety OZE.

22 listopada 2022r.  zakończyła się realizacja projektu: „Zmieniaj siebie, a nie Ziemię!”.                  

W październiku odbyły się dwa spotkania w formie zajęć warsztatowych w szkole. Uczestnicy projektu zostali zapoznani z problemem odpadów, rolą segregacji i recyklingu oraz zaprezentowali gatunki zwierząt, które ze względu na ekspansywną działalność człowieka uznane zostały za zagrożone wyginięciem.  W celu realizacji treści uczniowie wykorzystali grę edukacyjną Biologia Escape Room, która uatrakcyjniła zajęcia. Kolejne trzy spotkania odbyły się poza szkołą i miały charakter zajęć terenowych. Uczniowie odwiedzili Obserwatorium Astronomiczne, gdzie poznali warunki panujące na poszczególnych planetach Układu Słonecznego, budowę oraz zasady działania teleskopu. Celem wyjścia nad Czarne było dokonanie pomiarów składników pogody oraz jakości wody pochodzącej z jeziora,  zlokalizowanego w pobliżu szkoły. Wycieczka do Balczewa i zwiedzanie zakładu recyklingu plastiku PLAST MAR pozwoliła uczniom na zrozumienie istoty recyklingu i potrzeby segregacji odpadów celem odzyskania surowców. Wspólne ognisko, wizyta w Szkółce Jeździeckiej oraz przejażdżki konne sprzyjały integracji uczestników projektu.

Każdy z nas jest inny, ale wiele nas łączy!

– zajęcia warsztatowe z języka niemieckiego, których celem jest rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym, kształtowanie postaw tolerancji, popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży.

Znam język, znam kraj i jego kulturę! 

– zajęcia warsztatowe z języka angielskiego, których celem jest zainteresowanie nauką języka oraz poznanie kultury krajów anglojęzycznych.

Uczniowie klas 8  naszej szkoły biorą udział w projekcie unijnym „Znam język, znam kraj i jego kulturę”. Uczestnicy projektu zapoznają się z historią Zjednoczonego Królestwa i Krajów Wspólnoty. Poznają fakty z zamierzchłej przeszłości i fakty geograficzne mające wpływ na formę języka angielskiego. Poznają słynne postaci historyczne i współczesne, znamienne dla wizerunku Zjednoczonego Królestwa i Krajów Wspólnoty. Korzystając z pomocy naukowych, tworzą własne quizy (aplikacja Kahoot), które między innymi będą wykorzystane podczas Nocy w Szkole.

Zajęcia warsztatowe z pedagogiem 

– celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno–wychowawczym.

Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji  o charakterze środowiskowym.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 31.12.2023 roku.

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023