Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę  z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.

Ważnym elementem tych działań są: konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży. Co roku kampanii towarzyszy inny motyw i hasło przewodnie. Pierwsza kampania rozpoczęła się 23 listopada 2001 roku w 12 gminach powiatu poznańskiego. W ciągu 20 lat jej funkcjonowania przystąpiło do niej ponad 2000 samorządów z całej Polski.

Hasło tegorocznej kampanii to:  Nie czas na nudę!

Źródło: https://trzezwyumysl.pl/czym-jest-ztu/

Konkurs filmowy Nie czas na nudę!

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej z klas 1-8.

Zespoły  muszą liczyć m.in. 3 osoby.

Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników konkursu filmowego jest nagranie krótkiego (maksymalnie  3 minutowego) filmu pod hasłem „Nie czas na nudę”. Od autorów filmu zależy, w jaki sposób przedstawią tematykę filmu. Film ma stać się inspiracją dla rówieśników  do spędzania czasu w sposób atrakcyjny i konstruktywny, bez czasu i miejsca na nudę.
Termin przysłania filmu: do końca listopada 2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 31 grudnia 2022r.
Wysyłka nagród: do końca lutego 2023r.
Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie organizatora: https://trzezwyumysl.pl/2021/12/konkursy-ztu-2022-regulaminy/  lub u koordynatora kampanii w naszej szkole p. Kamili Szylbert.