Zapraszamy całą społeczność szkolną do składania na rzecz naszej szkoły rozładowanych baterii i niepotrzebnych telefonów komórkowych.  Przygotowane pojemniki, które umieszczone są przy wejściach do szkoły od strony ulic: 14 Pułku Piechoty oraz Żytniej, czekają na zapełnienie.  Liczymy na wsparcie wszystkich mieszkańców osiedla Kazimierza Wielkiego i dziękujemy za okazaną pomoc w zbieraniu elektroodpadów.