Od 16 października 2023 r. do 7 czerwca 2024 r. na lekcjach języka polskiego w klasach 4 c, 7 c , 7 d i 8 a prowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Słówko tygodnia”.

Innowacja „Słówko tygodnia” jest odpowiedzią na coraz częściej pojawiające się trudności związane z rozumieniem wypowiedzi czytanych i pisanych oraz brak różnorodności semantycznej komunikatów uczniów.

Cele główne:

  • wzbogacanie słownictwa uczniów,
  • zachęcanie i motywowanie uczniów do uczenia się zagadnień z zakresu języka polskiego.

Cele szczegółowe:

  • uatrakcyjnienie lekcji języka polskiego,
  • pogłębianie zainteresowania przedmiotem,
  • zwiększanie sprawności w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie aktywności uczniów w zakresie wykorzystywania trudnych słów,
  • wykorzystywanie przez uczniów nowych słów w mowie i piśmie.

Innowacja pedagogiczna