W dniach 7 – 9.11.2023 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z p. Jackiem Cudnym – radcą prawnym i autorem książek dla dzieci z „Akademii Prawa dla Dzieci i Młodzieży PARAFKA”. Pan Jacek w swoich utworach przemyca wiele ciekawych, ważnych, a jednocześnie zabawnych treści. Wiersze i piosenki naszego gościa nie tylko pobudzają wyobraźnię i wywołują uśmiech, ale również zwiększają świadomość na temat zagrożeń panujących we współczesnym świecie. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas I – V. Tematyka dotyczyła profilaktyki chroniącej przed uzależnieniami od mediów cyfrowych. Celem spotkań było także kształtowanie świadomości prawnej, budowania postaw obywatelskich, a także wpajanie szacunku do prawa. Istotnym elementem zajęć było przekazanie dzieciom rzetelnej wiedzy prawnej na temat realnych zagrożeń czyhających w wielu dziedzinach życia i konsekwencji lekceważenia norm prawnych przez osoby małoletnie. Aktywność  uczniów nagradzana była magicznymi pieczątkami „Cudnolandii”. Wszystkie opieczętowane karteczki „wzięły” udział w losowaniu.

.