17 listopada 2023 roku obchodziliśmy  w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki oraz zachęcenie uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób.                                        

Ten dzień różnie przebiegał w poszczególnych grupach wiekowych. I tak uczniowie klasy 5a, 5b, 5d i 6c mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, promującą tabliczkę mnożenia pod hasłem: „ Kto tabliczkę mnożenia zna, ten dobre wyniki z matematyki ma!” Natomiast w klasach 4a i 4b dzień upłynął pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!” Dzieci przepytywały podczas przerw swoje koleżanki i kolegów z tabliczki mnożenia. Niejednokrotnie stawiały duże wyzwania przed zdającymi, zalecając wymnożenie bardzo trudnych przykładów. Osobom, którym  ta sztuka się udała, zostały wręczone certyfikaty. W klasach trzecich został przeprowadzony egzamin z tabliczki mnożenia. Uczniowie mieli okazję nie tylko odświeżyć sobie niezbędną wiedzę, ale również zmierzyć się w szkolnej rywalizacji. Do „egzaminu” przystąpili wszyscy uczniowie klas trzecich oraz chętni uczniowie z klas drugich. „Egzamin” został przeprowadzony w formie pisemnej. 39 uczniów spośród piszących uzyskało tytuł „ Eksperta Tabliczki Mnożenia”. Poza tym część klas zmagała się w tym dniu z testami matematycznymi, łamigłówkami, które doskonaliły u uczniów logiczne myślenie, sprawność rachunkową. Okazało się, że matematyka wcale nie musi być trudna  i nudna! Działania z nią związane mogą być świetną rozrywką.     

Obchody Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji. Wspólna zabawa zachęciła do dalszej nauki matematyki. Dziękujemy wszystkim  uczniom za udział w zabawie. Gratulujemy wszystkim „Ekspertom Tabliczki Mnożenia”!