W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła  przystąpiła do projektu  zeszyt.online. Korzystamy ze wsparcia edukacyjnego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczniowie podnoszą swoje umiejętności matematyczne, rozwiązując zadania w systemie zeszyt.online. Najbardziej zaangażowani uczniowie- wykazujący się najwyższym potencjałem- są zapraszani na zajęcia warsztatowe na Politechnice Warszawskiej. zeszyt.online jest formą pomocy w nauce matematyki dla uczniów klas 4-8 zarówno tych słabszych, jak i tych najlepszych.

Dzięki użyciu zaawansowanych autorskich rozwiązań informatycznych, optymalnie wykorzystuje się czas ucznia poświęcany na naukę. Sztuczna inteligencja stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. Uczniowie zdolni otrzymują zadania trudniejsze, dostosowywane do swoich możliwości i aktualnych kompetencji. Dlatego ważne jest, aby uczeń rozwiązywał zadania samodzielnie, w przeciwnym razie system dopasuje się do osoby, która rozwiązuje zadania za niego. Dzieci uczestniczące w części zadaniowej  mają możliwość używania innowacyjnego systemu nauki matematyki, który jest wykorzystywany na Politechnice Warszawskiej- cały przekrój zadań od zwykłego dodawania do poziomu olimpijskiego. Co to znaczy? Uczeń słabszy wyrównuje swój poziom wiedzy, a lepszy dochodzi do zadań konkursowych, nawet o tym nie wiedząc. Cały system przypomina grę komputerową – uczeń po rozwiązaniu określonej liczby zadań zdobywa kolejne poziomy matematyczne.