Szanowni Państwo…. Dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową naszej szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: „Przekaz 1,5 % podatku na działalność swojej szkoly”. Program umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców -za pośrednictwem Fundacji AVE.PL – organizacji pożytku publicznego – nr KRS 0000229157- środków pochodzących z 1,5% Państwa podatku dochodowego. Celem uczestniczenia w ww. programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za 2023 r. Nr KRS: 0000229157 oraz cel szczegółowy: ” Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku „. Prosimy o zainteresowanie powyższym znajomych, przyjaciół i członków rodziny, gdyż razem możemy zrobić więcej dobrego dla naszej społeczności szkolnej.